Campamentos de Verán

CAMPAMENTOS DE VERÁN AS CORCERIZAS
Ofrece unha boa alternativa e verás cambiar o mundo

Os obxectivos e metodoloxía de Amigos da Terra teñen como referencia á Estratexia Galega de Educación Ambiental, e axústanse ás recomendacións da Carta de Calidade dos Equipamentos de Educación Ambiental.

Os obxectivos, presentes no desenvolvemento de todas as actividades, son: