Arquivo de Enerxías renovabeis

Exitosa aterraxe do Aeroxerador Polska Zefir6

Mantendo a liña marcada por Amigos da Terra de educación práctica para sostibilidade e coherencia do equipamento, As Corcerizas da un paso máis adiante no seu sistema enerxético ao instalar o aeroxerador Zefir 6.

Construido “a medida” polo equipo do Doutor Zaber (Polonia), instalado en As Corcerizas por Montaxes Lagoa (Lugo), e apoiado pola Consellería de Innovación e Industria e o Instituo Enerxético de Galicia, o Zefir 6 é hoxe en día un prototipo de pequena potencia (5 kw) único no mercado.

Capaz de iniciar a súa produción con ventos de baixa velocidade e dotado dun sistema de frenado activo, este aeroxerador preséntase coma a solución ideal para facer fronte ás duras e variables condicións atmosféricas do alto da Serra de San Mamede.

Nin a distancia, nin a neve, nin a altura, puxeron freo a este ilusionante e tan esperado momento.

As fotos falan por si soas.

Instalación Aeroxerador Zefir 6

Sorrisos e algo de nervios ao paso de Zefir por As Corcerizas.
Na foto podedes ver a Suso (Montaxes Lagoa), a Marine (voluntaria de Amigos da Terra), a Christopher (técnico de Polonia), o Doutor Zaber (o pai da criatura), e Thomas (voluntario de Amigos da Terra).

Instalación Aeroxerador Zefir 6

Fría mañá a do 27 de marzo… friísima.
O transporte pola pista forestal ata o “Penedo da Lebre” (ponto de ubicación do aeroxerador) non tivo maior problema.
Cabeza, palas, punteira e aparataxe eléctrica acadaron os 1.300 metros de altura sanas e salvas.

Instalación Aeroxerador Zefir 6

O primeiro paso que houbo que dar foi retirar a punteira do antigo aeorxerador… pois si que estaba amarrada a conciencia!
Desparafusadores, chaves, martelos, palancas, e varias horas de traballo, foron necesarios para desmontar a peza.

Instalación Aeroxerador Zefir 6

Unha punterira estaba fóra, faltaba agora montar a nova… e a conta atrás das horas de luz daba comezo.

Instalación Aeroxerador Zefir 6

Co soporte listo, só restaba montar as palas, elevar a cabeza e suxeitala á estructura vertical.
Esta foi a derradeira foto antes de que o Zefir botase a voar.

e a noite chegou…
e ao amencer mullido e branco manto arroupaba ao Zefir nas súas primeriras horas de vida na Serra.

Instalación Aeroxerador Zefir 6

Os polacos sempre o tiveron claro: “a neve non é un problema”.

aerogenerador Zefir 6

Velaqui está! dende As Corcerizas e para todo o mundo… o aeroxerador ZEFIR 6.

Amigos da Terra agradece o interese, profesionalidade e colaboración de todas as persoas implicadas no proceso:

  • A Conselleria de industria, especialmente ao Instituto Enerxético de Galicia, polo constante apoio ao proxecto.
  • A Suso, polas incontables horas de adicación e tenacidade ata dar coa alternativa.
  • Ao doctor Zaber, por afrontar o reto.
  • A Christopher, por ser o noso heroe nas alturas.
  • A Toño, o transportista de Excavacións E.Vide, pola boa acollida e paciente espera.
  • Ao gruista de Bertólez, polas horas a deshora.
  • Aos/ás Veciños/as, especilamente a Vilas e Pedro, pola súa disponibilidade.
  • Aos/ás Socios/as, especialmente a Miguel, pola reportaxe gráfica.
  • Ás/aos Voluntarias/os, especialmente a Marine, polas súas dotes de traductora.
  • e a todos/as vós polo apoio moral e confianza depositada na equipa de As Corcerizas.

     Comentarios fechados

Día Mundial da Enerxía

Amigos da Terra encontra este día moi axeitado para lembrar á cidadanía e ós gobernos que son moitas as accións que se poden ir tomando para un cambio nas políticas de uso de enerxía. As reservas enerxéticas que tardaron en formarse miles de anos se consumen en cuestión de minutos e van disminuíndo a un ritmo imparable. A queima dos combustibles fósiles para a producción de enerxía eléctrica ten 31 veces máis impactos ambientais que a súa obtención a través de enerxías renovables, e unha das repercusións máis preocupantes é a realidade do cambio climático.

Día Mundial da Enerxía

As políticas cada vez máis sectoriais (medioambente, enerxía, transporte,..) necesitan dun enfoque integrador para acadar un obxectivo común: a diversificación e o aforro enerxético. Faise necesario un cambio hacia un sistema enerxético sostible baseado no fomento das enerxías renovables e do aforro enerxético.

“O incesante aumento de consumo enerxético co que se mantén a sociedade está acabando co capital natural. Consúmese máis do que se dispón a costa de que noutros lugares do mundo consúmese menos do que se posúe. Cumpre un consumo responsable e sostible que tenda ó autoabastecemento, o que vai ser beneficioso para o noso peto e o dos gobernos, para a calidade de vida e por suposto para o medioambiente, no que se reduciría o impacto do consumo de recursos naturais non renovables e a emisión de gases de efecto invernadoiro e causa do cambio climático”.

Atopámonos ante un reto de cambio a corto prazo, e para acadalo desde Amigos da Terra consideramos que a peza fundamental para conseguir cambios reais e efectivos é a concienciación e a sensibilización ambiental como vía para acadar o necesario e urxente aforro enerxético.

Por iso esiximos á Administración que actúe nesta liña e outras, como crear incentivos de aforro enerxético, crear e aumentar as subvencións para a bioconstrucción e instalación de paneis solares nas vivendas, crear cargas fiscais ao consumo de enerxías convencionais e disminuir outros impostos ao uso de enerxías renovables.

     Comentarios fechados

Lexislación de fomento de enerxías renovábeis

O Parlamento Europeo votará o próximo mércores, 15 de febreiro, un informe de iniciativa no que lle solicita á Comisión Europea que prepare, antes de xullo, unha nova normativa que axude a dobrar, de aquí a 2020, as fontes de enerxía renovábeis usadas en calefacción e refrixeración. O documento considera que con este cambio se podería obter un abastecemento enerxético máis seguro, un medio natural máis limpo e a creación de novos postos de traballo no sector.

A Comisión de Industria da Eurocámara, ao aprobar este informe, incluíu recomendacións detalladas á Comisión Europea sobre cal debe ser o contido da nova lexislación, tanto na aplicación de instrumentos de financiamento nacionais, coma nos obxectivos de obrigado cumprimento en materia de cotas de enerxías renovábeis para cada Estado membro.

Fonte: 10/02/2006 Deputación da Coruña :: Novas

     Comentarios fechados

Boa parte dos edificios públicos mugardeses empregarán a enerxía solar para autoabastecerse

Fonte: Mugardos.org :: Martes, 3 de Febreiro do 2004
Nota de prensa enviada polas Concellerías de Medio Ambiente e Emprego.

“As Concellerías de Medio Ambiente e Emprego do Concello de Mugardos comunican que se acaba de presentar, ao abeiro das subvencións que outorga a Xunta de Galiza para proxectos de enerxías renovábeis, unha serie de proxectos consistentes na instalación de placas de captación de enerxía solar en diversos edificios públicos de Mugardos, como son a Casa do Concello, o Colexio de Catro Camiños, o Centro de Formación das Lagoas, a escola de San Xoán de Piñeiro e a Casa da Cultura, ademais do paseo marítimo. Todos eles autoabasteceranse de enerxía eléctrica, que irá destinada á iluminación. Ademais, producirase auga quente sanitaria no Centro de Saúde, Colexio de Catro Camiños, Pavillón Polideportivo Municipal, Centro de Formación das Lagoas, escola de San Xoán de Piñeiro, Casa da Cultura e Escola de Apelón.

O importe do proxecto é de 372.155,52 €, dos cales son subvencionábeis pola Consellería de Industria o 40%. Outro 40%, o que representa a man de obra, prevese obter do obradoiro de emprego de enerxías renovábeis, que vai solicitar en marzo a Concellería de Emprego, dirixido a desempregados maiores de 25 anos. En principio prevese pedir uns 30 alumnos, que recibirían durante un ano o 150% do salario mínimo interprofesional. Deste xeito, a aportación municipal final será dun 20% do orzamento, o que corresponde á obra civil, único capítulo non subvencionábel.

O excedente de enerxía venderase a Fenosa, que ten a obriga de o adquirir e incorporar á rede. Deste xeito, en pouco tempo prevese amortizar o investimento e xerar ingresos para o Concello.

O carácter novidoso desta iniciativa, que na provincia da Coruña só se ten desenvolvido nas Pontes, fainos albergar moitas esperanzas de que reciba o visto e prace da Xunta, e demostra o compromiso que ten o goberno municipal tanto coa producción de enerxía limpa, por unha banda, como co emprego, a través do obradoiro correspondente.”

Asdo.: Moisés Rivadulla e Evaristo Deus
Concelleiros de Medio Ambiente e Emprego

     Comentarios fechados