Curso de Iniciación á Interpretación do Patrimonio

Obxectivos:

“A interpretación do patrimonio é o arte de revelar in situ o significado do legado natural, cultural ou histórico ó público que visita eses lugares no seu tempo de lecer” (AIP Asociación para a Interpretación do Patrimonio).

Entendendo a IP como un arte, trátase de transmitir sensacións, sentimentos relevantes ó público, e despertar actitudes positivas para a conservación e o coñecemento do noso patrimonio.
Pero a IP non implica a simple divulgación; tamén representa unha eficaz ferramenta de xestión e un instrumento de valor engadido para a conservación.

O obxectivo do curso consiste en proporcionar ós e ás participantes unha visión básica das técnicas e metodoloxías diversas de entre o amplo abano de procesos que abrangue esta estratexia de comunicación.
Como en todo sistema dinámico de comunicación, a interpretar apréndese interpretando, polo que practicaremos secuencialmente a aplicación de cada unha das distintas técnicas e recursos interpretativos no contorno inmediato.
Programa:

Fundamentos da Interpretación do Patrimonio:

Medios:

Outros Medios:

Planificación Interpretativa:

Destinatarios/as:

Inscrición:

Lugar e Horarios:

Información e Inscricións:

988 374 318

info@ascorcerizas.com

Tríptico Curso de Interpretación: Formato Word | Formato PDF
Ficha de inscrición: Formato Word | Formato PDF

Actividade subvencionada por: