Arquivo de Febreiro, 2006

Día Mundial da Enerxía

Amigos da Terra encontra este día moi axeitado para lembrar á cidadanía e ós gobernos que son moitas as accións que se poden ir tomando para un cambio nas políticas de uso de enerxía. As reservas enerxéticas que tardaron en formarse miles de anos se consumen en cuestión de minutos e van disminuíndo a un ritmo imparable. A queima dos combustibles fósiles para a producción de enerxía eléctrica ten 31 veces máis impactos ambientais que a súa obtención a través de enerxías renovables, e unha das repercusións máis preocupantes é a realidade do cambio climático.

Día Mundial da Enerxía

As políticas cada vez máis sectoriais (medioambente, enerxía, transporte,..) necesitan dun enfoque integrador para acadar un obxectivo común: a diversificación e o aforro enerxético. Faise necesario un cambio hacia un sistema enerxético sostible baseado no fomento das enerxías renovables e do aforro enerxético.

“O incesante aumento de consumo enerxético co que se mantén a sociedade está acabando co capital natural. Consúmese máis do que se dispón a costa de que noutros lugares do mundo consúmese menos do que se posúe. Cumpre un consumo responsable e sostible que tenda ó autoabastecemento, o que vai ser beneficioso para o noso peto e o dos gobernos, para a calidade de vida e por suposto para o medioambiente, no que se reduciría o impacto do consumo de recursos naturais non renovables e a emisión de gases de efecto invernadoiro e causa do cambio climático”.

Atopámonos ante un reto de cambio a corto prazo, e para acadalo desde Amigos da Terra consideramos que a peza fundamental para conseguir cambios reais e efectivos é a concienciación e a sensibilización ambiental como vía para acadar o necesario e urxente aforro enerxético.

Por iso esiximos á Administración que actúe nesta liña e outras, como crear incentivos de aforro enerxético, crear e aumentar as subvencións para a bioconstrucción e instalación de paneis solares nas vivendas, crear cargas fiscais ao consumo de enerxías convencionais e disminuir outros impostos ao uso de enerxías renovables.

     Comentarios fechados

Lexislación de fomento de enerxías renovábeis

O Parlamento Europeo votará o próximo mércores, 15 de febreiro, un informe de iniciativa no que lle solicita á Comisión Europea que prepare, antes de xullo, unha nova normativa que axude a dobrar, de aquí a 2020, as fontes de enerxía renovábeis usadas en calefacción e refrixeración. O documento considera que con este cambio se podería obter un abastecemento enerxético máis seguro, un medio natural máis limpo e a creación de novos postos de traballo no sector.

A Comisión de Industria da Eurocámara, ao aprobar este informe, incluíu recomendacións detalladas á Comisión Europea sobre cal debe ser o contido da nova lexislación, tanto na aplicación de instrumentos de financiamento nacionais, coma nos obxectivos de obrigado cumprimento en materia de cotas de enerxías renovábeis para cada Estado membro.

Fonte: 10/02/2006 Deputación da Coruña :: Novas

     Comentarios fechados

Boa parte dos edificios públicos mugardeses empregarán a enerxía solar para autoabastecerse

Fonte: Mugardos.org :: Martes, 3 de Febreiro do 2004
Nota de prensa enviada polas Concellerías de Medio Ambiente e Emprego.

“As Concellerías de Medio Ambiente e Emprego do Concello de Mugardos comunican que se acaba de presentar, ao abeiro das subvencións que outorga a Xunta de Galiza para proxectos de enerxías renovábeis, unha serie de proxectos consistentes na instalación de placas de captación de enerxía solar en diversos edificios públicos de Mugardos, como son a Casa do Concello, o Colexio de Catro Camiños, o Centro de Formación das Lagoas, a escola de San Xoán de Piñeiro e a Casa da Cultura, ademais do paseo marítimo. Todos eles autoabasteceranse de enerxía eléctrica, que irá destinada á iluminación. Ademais, producirase auga quente sanitaria no Centro de Saúde, Colexio de Catro Camiños, Pavillón Polideportivo Municipal, Centro de Formación das Lagoas, escola de San Xoán de Piñeiro, Casa da Cultura e Escola de Apelón.

O importe do proxecto é de 372.155,52 €, dos cales son subvencionábeis pola Consellería de Industria o 40%. Outro 40%, o que representa a man de obra, prevese obter do obradoiro de emprego de enerxías renovábeis, que vai solicitar en marzo a Concellería de Emprego, dirixido a desempregados maiores de 25 anos. En principio prevese pedir uns 30 alumnos, que recibirían durante un ano o 150% do salario mínimo interprofesional. Deste xeito, a aportación municipal final será dun 20% do orzamento, o que corresponde á obra civil, único capítulo non subvencionábel.

O excedente de enerxía venderase a Fenosa, que ten a obriga de o adquirir e incorporar á rede. Deste xeito, en pouco tempo prevese amortizar o investimento e xerar ingresos para o Concello.

O carácter novidoso desta iniciativa, que na provincia da Coruña só se ten desenvolvido nas Pontes, fainos albergar moitas esperanzas de que reciba o visto e prace da Xunta, e demostra o compromiso que ten o goberno municipal tanto coa producción de enerxía limpa, por unha banda, como co emprego, a través do obradoiro correspondente.”

Asdo.: Moisés Rivadulla e Evaristo Deus
Concelleiros de Medio Ambiente e Emprego

     Comentarios fechados

Jornadas sobre bioconstrucción y energías alternativas

24/01/2006
La Voz de Galicia

La concejalía de Medio Ambiente de Moaña estudia ampliar a tres días la tercera edición de las Xornadas de bioconstrucción e enerxías alternativas que se celebrarán, previsiblemente, el próximo mes de marzo.

Habrá talleres sobre el uso de diveros materiles de construcción, sobre alimentación y cocina alternativa y sobre energías.

Está también en estudio celebrar las jornadas en un lugar diferente al de las dos ediciones anteriores (el concello).

El departamento de Medio Ambiente pretende con esta iniciativa involocrar a casas comerciales y al vecindario en general.

     Comentarios fechados

« Seguinte páxina