Visita do I.E.S Cidade de Antioquía

O día 10 de Novembro, os/as profesores/as do I.E.S. Cidade de Antioquia, de Xinzo de Limia, organizaron unha visita ao Centro de Educación Ambiental de As Corcerizas xunto con outros/as profesores/as de Alemania, Finlandia e Francia.

IES de Antioquia

Actualmente, os centros educativos aos que representan atópanse integrados nun proxecto europeo orientado ao intercambio de experiencias entorno ás enerxías renovables; polo que a visita a As Corcerizas foi unha oportunidade excepcional para coñecer un proxecto galego vangardista neste eido.

Os comentarios están fechados.