Amigos da Terra ofrece un posto de traballo na asociación

Amigos da Terra ofrece a oportunidade de traballar como director/a no campo de traballo “Novas Tecnoloxías no Medio Rural e Educación para a Sostibilidade na Serra de San Mamede” que terá lugar este verán en As Corcerizas.

O Albergue e Centro de Educación Ambiental As Corcerizas xestionado pola asociación Amigos da Terra, demostra a viabilidade dunha vida sostible mediante experiencias con enerxías renovables, bioconstrución e o uso de sistemas alternativos de tratamento de residuos. A educación ambiental, a integración local e a cooperación, serán as pezas clave para acadar os obxectivos deste proxecto.

Esta proposta leva asociada a implantación dun sistema de depuración natural mediante plantas acuáticas (Filtro de Macrofitas Flotante), que polo seu carácter innovador e formativo, esperta moito interese, presentándose coma o complemento ideal no sistema de xestión integral sostible do Centro.

Descrición da oferta:

Título: Director/a de campo de traballo “Novas Tecnoloxías no Medio Rural e Educación para a Sostibilidade na Serra de San Mamede”.

Duración: 2 campos de traballo de 15 días durante o mes de agosto de 2006

Imprescindible:

  • Título oficial director/a de campos de traballo
  • Experiencia en campos de traballo
  • Sensibilización e Concienciación Ambiental
  • Capacidade de traballo en equipo
  • Capacidade de comunicación e habilidades sociais
  • Dominio da lingua galega e o castelán

Valorarase:

  • Experiencia en campos de traballo relacionados co medio ambiente
  • Coñecementos e formación sobre resíduos, enerxías alternativas e bioconstrución
  • Traballo de voluntariado en asociacións
  • Carnét de conducir B1

Prazas: 1

Data límite para a entrega de currículum: 26 de Marzal de 2006

Correo electrónico: info@amigosdaterra.net
Teléfono: 988 374 318

Os comentarios están fechados.