Programa de educación ambiental para escolares: Sentir, Coñecer, Actuar

Propostas de diferentes xornadas temáticas:
Programa para escolas rurais unitarias: O valor dos nosos recursos

A crise existente da educación no rural reflicte parte do desmantelamento que está a sufrir o medio rural no seu conxunto. Con esta proposta pretendemos dinamizar e revalorizar o patrimonio natural e cultural destas zonas, achegando aos/ás escolares a coñecer o medio que lles rodea e así a poder valoralo. As Escolas Rurais Unitarias atoparán en As Corcerizas unha serie de actividades nas que todos/as os/as alumnos/as poderán ser partícipes, valorando o seu entorno como unha opción sostible de futuro, e fomentando ademáis valores de cooperación e traballo en equipo.

Obxectivos:

Proposta:

A xornada dará comezo coa formación de grupos heteroxéneos para fomentar a cooperación entre os/as escolares no desenvolvemento das actividades. Haberá unha serie de postos ambientais dirixidos polos/as monitores/as, polos que irán pasando cada grupo. Neles trataranse diferentes temáticas:

A través dunha serie de probas, os grupos irán rotando polos postos ata o remate da actividade. Despois, cunha posta en común e a través dunha serie de dinámicas e xogos, reforzaranse os coñecementos adquiridos.

Nunha segunda fase da xornada farase unha dinámica de grupo na que se repartirán papeis que os/as participantes terán que interpretar, para ver as posturas e intereses que interveñen nun conflicto económico-ambiental.

Destinatarios/as: todos/as os/as integrantes das escolas rurais unitarias

[Voltar]