Programa de educación ambiental para escolares: Sentir, Coñecer, Actuar

Programa 2009

A Asociación Amigos da Terra convídavos a participar no Programa Escolar de Educación Ambiental Sentir, Coñecer, Actuar.

Sinte o teu entorno multisensorial
Coñece os seus beneficios e as repercusións das nosas actuacións
Actúa de xeito cooperativo para a súa conservación

O programa estará en funcionamento ata Xuño, ofertándose actividades dun día de duración (entre luns e venres), para Centros escolares de toda Galicia.

Horario: chegada ao Centro ás 11:00h; saída ás 17:00h
Nº de participantes por xornada: 40
Xantar e transporte por conta dos/as participantes

Propostas de diferentes xornadas temáticas (a elexir polo Centro):

Obxectivos didácticos das xornadas

Ficha de inscrición: Formato open office / word / pdf

Fotografías do Programa 2007 – 2008