As Corcerizas representa un recurso no que desenvolver todas as propostas das distintas áreas de traballo de Amigos da Terra, e como tal, ofrecemos formación relacionada cos diferentes eidos nos que actuamos:

2014_03_01_02 2014_03_01_03
2014_03_01_04 2014_03_01_06
 • Educación Ambiental

 • Interpretación do Patrimonio

 • Cambio Climático

 • Bioconstrución e Arquitectura Bioclimática

 • Enerxías Renovables

 • Compostaxe e Biodepuración de Augas

 • Consumo Sustentable e Agricultura Ecolóxica

 • Cooperación ao Desenvolvemento

 • Lexislación Ambiental

 • Voluntariado Ambiental

Tamén facemos divulgación sobre estes temas a través de publicacións, participación en foros, seminarios, congresos, feiras ou traballando en rede con outras entidades.

Podes solicitarnos información mediante este formulario:

  Información Solicitada:

  O teu nome (obrigatorio)

  Apelidos (obrigatorio)

  O teu email (obrigatorio)

  Teléfono de contacto

  Asunto

  A túa mensaxe

  Informámoslle que de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, os seus datos de Carácter Persoal, son incluídos en ficheiros titularidade desta entidade coa finalidade de xestionar correctamente a súa solicitude de información.

  Non obstante o anterior, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que o identifique dirixido a Amigos de la Terra, rúa Bedoia, 5-2ºD. 32004 Ourense.