Amigos da Terra ten definido como destinatarias prioritarias ás persoas adultas, pois é neste rango da sociedade onde reside a capacidade directa e inmediata de decisión e acción, resposta e presión sobre as política presentes e futuras, as cales van a condicionar o panorama ambiental das diferentes xeracións.

Todos os programas que se desenvolven en As Corcerizas adáptanse a diferentes entidades e públicos:

2014_03_02_01
2014_03_02_02 2014_03_02_03
 • Xornadas sobre enerxías renovables e bioconstrución

 • Programa dirixido a universidades e ciclos formativos “a ciencia como ferramenta de educación ambiental”

 • Roteiros interpretativos pola Serra de San Mamede e actividades etnográficas

 • Programas ambientais de fin de semana

 • Campos de Traballo

O papel da Educación Ambiental con adultos/as convértese así en esencial para capacitar para a acción a unha sociedade necesitada de permanente reflexión sobre os obxectivos que persegue, a sustentabilidade das estratexias que emprega para conseguilos, e da equidade do seu reparto e uso.

Podes solicitarnos información mediante este formulario:

  Información Solicitada:

  O teu nome (obrigatorio)

  Apelidos (obrigatorio)

  O teu email (obrigatorio)

  Teléfono de contacto

  Asunto

  A túa mensaxe

  Informámoslle que de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, os seus datos de Carácter Persoal, son incluídos en ficheiros titularidade desta entidade coa finalidade de xestionar correctamente a súa solicitude de información.

  Non obstante o anterior, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que o identifique dirixido a Amigos de la Terra, rúa Bedoia, 5-2ºD. 32004 Ourense.