O proxecto educativo de As Corcerizas entronca cos tres eixes definitorios Sentir, Coñecer e Actuar, que Amigos da Terra aplica, como filosofía de base, no desenvolvemento das actividades, proxectos e programas:

2014_03_03_03
2014_03_03_02 2014_03_03_05
2014_03_03_01 2014_03_03_04

Sentir e desenvolver no entorno as capacidades multisensoriais. Unha aproximación afectiva que abrangue transversalmente cada actividade entre o equipo docente e os/as participantes. Esta apropiación afectiva do contorno é o primeiro paso para o coñecemento e a acción.

Coñecer os datos, estudar e analizar reflexivamente os beneficios/impactos e as repercusións das nosas actuacións e actividades. Entendemos a educación ambiental como unha actuación que xere escenarios propicios para un proceso de aprendizaxe no que o camiño a percorrer resulte tan motivador como o obxectivo final.

Actuar de xeito cooperativo para a resolución, para o cambio, para xerar actitudes e aptitudes pro-ambientais. Capacitar para a acción a través dun proceso de procesos no que todos e todas somos actores determinantes, e soamente entre todos e todas atoparemos solucións perdurables.

Baixo estes eixes, propomos xornadas temáticas adaptadas aos diferentes grupos escolares:

 • Unha aposta contra o Cambio Climático: enerxías renovables; bioconstrución e bioclimática; alternativas para o tratamento de residuos

 • A Serra de San Mamede: ruta polo entorno natural e etnográfico

 • Cooperación ao desenvolvemento: a importancia da base ambiental

 • Escolas rurais unitarias: o valor dos nosos recursos

 • A Conservación do medio natural: aplicación de metodoloxías científicas

Podes solicitarnos información mediante este formulario:

  Información Solicitada:

  O teu nome (obrigatorio)

  Apelidos (obrigatorio)

  O teu email (obrigatorio)

  Teléfono de contacto

  Asunto

  A túa mensaxe

  Informámoslle que de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, os seus datos de Carácter Persoal, son incluídos en ficheiros titularidade desta entidade coa finalidade de xestionar correctamente a súa solicitude de información.

  Non obstante o anterior, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que o identifique dirixido a Amigos de la Terra, rúa Bedoia, 5-2ºD. 32004 Ourense.