A aposta firme de Amigos da Terra por unha educación ambiental de calidade, a coherencia das instalacións e a xestión, e a profesionalidade da equipa, aportan nos campamentos unha experiencia vivencial e integral de alto valor, educando para vivir con coherencia e respecto nunha sociedade de futuro.

2014_03_04_01
2014_03_04_02 2014_03_04_04
2014_03_04_05 2014_03_04_03

Todas as actividades de achegamento á natureza desenvólvense cun dobre carácter: de serio compromiso ético e cunha metodoloxía lúdica e motivadora; proporcionando unha educación e información de calidade, veraz e adecuada ao grupo. Estas actividades son escollidas e organizadas para adquirir, ademais de novos coñecementos, actitudes e capacidades como psicomotricidade, cooperación, respecto mutuo, coordinación, socialización, imaxinación, axilidade física e mental; enfocadas sempre baixo unha perspectiva educativa á vez que lúdica.

Ofertamos dúas alternativas de Campamentos Ambientais, con diferentes temáticas adaptadas a diferentes grupos de idade:

 • Campamentos de 8 a 11 anos

 • Campamentos de 12 a 15 anos

Seguindo a política de sostibilidade que caracteriza ao proxecto, tentamos de manter unha visión educativa integral, buscando a orixe común e a multicausalidade da problemática ambiental, e non tratando os temas de xeito illado. Conceptos tan importantes como o de Consumo responsable van implícitos, seguindo unha liña transversal en todas as actividades dos campamentos de As Corcerizas. A incorporación dunha alimentación sostible procedente de agricultura ecolóxica, e na medida do posible local e de tempada, acreditan que agora mesmo existen alternativas realistas e acadables. Resulta, por tanto, a mellor ferramenta para sensibilizar e concienciar da necesidade de cambiar os nosos hábitos alimenticios para o ben da nosa saúde, o medio ambiente e a prosperidade do rural galego.

Podes solicitarnos información mediante este formulario:

  Información Solicitada:

  O teu nome (obrigatorio)

  Apelidos (obrigatorio)

  O teu email (obrigatorio)

  Teléfono de contacto

  Asunto

  A túa mensaxe

  Informámoslle que de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, os seus datos de Carácter Persoal, son incluídos en ficheiros titularidade desta entidade coa finalidade de xestionar correctamente a súa solicitude de información.

  Non obstante o anterior, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que o identifique dirixido a Amigos de la Terra, rúa Bedoia, 5-2ºD. 32004 Ourense.