Os alimentos que comemos veñen cada vez de máis lonxe: hortalizas de Marrocos, garbanzos de México, viño de Chile.. Ademais, cada vez é maior a cantidade de alimentos que importamos, contribuindo ao abuso dos recursos naturais dos países do Sur e agravando o cambio climático pola gran cantidade de emisións de gases de efecto invernadero que supón.

Investiguemos como frear o cambio climático co que comemos cada día!

Convidámosvos a participar nas xornadas educativas que levaremos a cabo dende o mes de marzo ata xuño.

OS 3 PRIMEIROS CENTROS EN APUNTARSE DISFRUTARÁN DA XORNADA DE XEITO GRATUÍTO! coa financiación da Fundación Biodiversidad, a través do proxecto estatal do que forma parte este programa e que desenvolve Amigos de la Tierra en diferentes puntos do estado español.

O programa está dirixido a alumnos/as e educadores/as de 5º e 6º de Primaria e 1º ESO dos centros escolares de Galicia. Contaredes con materiais para continuar traballando os contidos: os/as educadores/as poderedes dispor de información adaptada e do noso asesoramento.

Obxectivos:

  • Visualizar o entramado do actual modelo de produción de alimentos
  • Analizar as consecuencias ambientais, económicas e sociais deste modelo
  • Coñecer alternativas e opcións máis respetuosas e sostibles

Contidos e Metodoloxía, a xornada estará dividida en dúas partes:

  1. Analítica e reflexiva: visualizaremos a orixe dos alimentos tendo en conta as emisións de CO2, a superficie necesaria para a súa produción a escala mundial e a pegada ecolóxica deste modelo
  2. Valorativa e proactiva: a través dun xogo asimilaremos os diferentes pasos da cadea de produción de alimentos, descubriremos as implicacións e consecuencias dun modelo industrializado fronte a un máis sostible e valoraremos as posibilidades que temos para mudar.

Xogando podemos aprender a tomar decisións razoadas que conleven melloras, para as persoas e o planeta!

Reserva a túa data enviándonos a ficha de inscrición cuberta:

Ficha inscricion [odt] / Ficha inscricion [doc]                          Coa Colaboración de