PENTAX ImageAmigos da Terra e Nosa Enerxía poñen en marcha unha xornada gratuíta en As Corcerizas, o día 16 de novembro, co fin de facilitar información para integrar fontes de produción de electricidade renovable a nivel doméstico e/ou consumir este tipo de enerxías con garantías de sostibilidade.

Logo dunha introdución sobre o sector enerxético, a Cooperativa Nosa Enerxía explicará as opcións de consumo de renovables e a súa área de comercialización como alternativa xa en funcionamento.

O resto da xornada será de carácter práctico, montando un sistema fotovoltaico asistido, da man de Suso López Taboada, instalador experto en sistemas eólicos, fotovoltaicos e microhidráulico. Tamén coñeceremos o funcionamento dun sistema illado a través da visita técnica guiada ás nosas instalacións enerxéticas de As Corcerizas. PROGRAMA COMPLETO

Prezo:

A xornada é de balde para o público xeral.

As/os socias/os de Amigos da Terra e Nosa Enerxía poderán abonar os seus gastos de desprazamento.

Inscrición:

Envía a ficha de inscrición cuberta a info@ascorcerizas.com

Se eres socia/o de Nosa Enerxía envía un correo solicitando participación a nosaenerxia@nosaenerxia.com

As prazas son limitadas. Data fin de inscrición: 14 de novembro ás 12h.

Ficha inscricion formato .odt

Ficha inscrición formato.doc