2014enerxias_renovablesOs días 25 e 26 de outubro, Amigos da Terra pon en marcha unha formación en As Corcerizas co obxectivo de proporcionar a información suficiente para integrar fontes de produción de electricidade renovable a nivel doméstico: solar, eólica e microhidráulica; de xeito práctico e cun enfoque real que permita trasladalo ao noso proxecto ou fogar.

No curso entenderemos cómo calcular o consumo eléctrico nunha vivenda e a súa demanda enerxética, os criterios de elección das fontes renovables máis apropiadas e as diferentes opcións para a xestión eléctrica nun sistema asistido ou illado da rede eléctrica. Ademais adquiriremos as nocións básicas para o dimensionamento dun sistema de aproveitamento de electricidade fotovoltaica, cos cálculos precisos para trasladalo a cada realidade.

Información ampliada: PROGRAMA E CONDICIÓNS

O prezo da matricula é de 75€ para as 15 horas de formación.

Imparte o curso Suso López Taboada, MONTAXES LAGOA-ENERXÍAS RENOVABLES, instalador experto en sistemas eólicos, fotovoltaicos e microhidráulicos.

Ficha inscrición produción electricidade renovable formato .odt

Ficha inscrición produción electricidade renovable formato .doc