230314instalacion_eolico_anelionEste domingo, 23 de marzo de 2014, vai supoñer un antes e un despois a nivel enerxético para As Corcerizas! Logrouse con éxito a instalación dunha nova máquina de pequena potencia que mostra un novo concepto de minieólica: máxima eficiencia, fiable, con baixos niveles de ruído e sen mantemento. Este novo aeroxerador Anelion SW3.5 distínguese por ter un sistema de regulación e control de potencia puramente electrónico, que agora está a producir xa os primeiros vatios na Serra de San Mamede.

Fotos do procesoPresentación instalación aeroxerador

Dende Amigos da Terra agradecemos o esforzo e perseverancia de Suso e Maribel, de Montaxes Lagoa, que sen perder a ilusión confiaron en ser capaces de aproveitar o recurso da serra, afrontando todolos retos. Tamén a Xabi e Chimo de Anelion, pola seguridade que nos transmiten e a gran implicación neste proxecto.

logo_REAJ_150Esta actuación fai parte do Premio internacional outorgado por Hostelling International, que a través da Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) apoiaron o proxecto de soberanía enerxética de As Corcerizas.