Amigos da Terra desenvolverá o vindeiro 29 e 30 de maio o curso “Recursos prácticos para a educación ambiental no tempo de lecer”, enmarcado dentro do Plan de formación continua para monitores/as e directores/as de tempo libre que organiza a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Este curso pretende poñer en valor as ideas e capacidades dos monitores/as, reforzando o papel como educadores/as e nutrindo a vía para a profesionalización do sector do ocio e tempo de lecer.

A educación ambiental é unha ferramenta básica para os/as directores/as e monitores/as de ocio e tempo de lecer, pois son potenciais transmisores/as de aptitudes, coñecemento e valores, producindo nos seus receptores cambios actitudinais que lles fagan ser máis respectuosos co medio, xustos, críticos e conscientes das súas actuacións.

Obxectivos

 • Adquirir coñecementos, aptitudes e ferramentas para incorporar a compoñente ambiental nas actividades de animación e programas de ocio e lecer.
 • Aportar ferramentas para a realización de obradoiros ambientais en campamentos.
 • Capacitar para a creación de recursos didácticos empregados nas actividades de educación ambiental.
 • Achegar estratexias e ferramentas para o guiado de grupos nunha ruta ambiental.

Contidos

Bloque 1

 • Bases metodolóxicas da educación ambiental.
 • O papel do/a monitor/a de ocio e tempo de lecer como educador/a ambiental.
 • Estratexias básicas de comunicación.
 • Deseño de recursos e materiais.
 • Modalidades e técnicas de avaliación.

Bloque 2

 • Recursos prácticos para a educación ambiental.
 • Actividades en equipamentos de Educación Ambiental. Novas visións.
 • Actividades nun entorno natural. Prevención e protección no guiado de grupos.
 • Realización de casos prácticos. Análise e debate.

Metodoloxía

Os fundamentos teóricos levaranse a cabo a través de actividades de participación e debate, seguido de aplicacións prácticas. Para elo aproveitaremos os recursos do equipamento de educación ambiental.

Datas e Localidade

Datas: 29 e 30 de maio de 2010

Horario: posibilidade de chegada o venres a partir das 20.00h e saída o domingo ás 19.00h

O curso dará comezo o sábado 29 ás 9.30h e rematará o domingo 30 ás 19.00h

Lugar: Centro de Educación Ambiental As Corcerizas. Serra de San Mamede – Vilar de Barrio, Ourense.

Reservas: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: 981545696 / 981544735 ou na dirección de correo electrónico: subdireccion.programas@xunta.es

Prazas limitadas